Dohledová centra

      Řídicí a dohledová centra nebo dispečerská pracoviště se využívají v různých aplikacích, jako jsou například telekomunikace, vojenské, bezpečnostní nebo civilní monitorování dopravy, energetika, letectví, vodárenství, hasičské a policejní centra, veřejné a záchranné služby a datová centra. Veškeré tyto instalace mají jedno společné a to velký centrální displej, který může být jeden nebo sestaven z několika displejů do jednotného obrazce. Obraz jako celek je soubor video vstupů z různých zdrojů. Management videosignálů má na starosti video matice s řídicím systémem, který dispečerům usnadní práci při přepínání zdrojů obrazu z centrálního dotykového panelu. Na takových zobrazovacích plochách jsou nepřetržitě zobrazovány a sledovány ty nejdůležitější informace 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

 

      V rámci velkého množství využití je tedy zapotřebí sofistikované a spolehlivé řešení, které dokáže posbírat data a obrazové zdroje z mnoha různých provozních zařízení, návazných systémů a softwarů, a ty během několika chvil zpracovat do výsledného zobrazení dle požadovaných scénářů. Navíc je v těchto oborech, dnes již ve standardu, požadavek na provoz všech zařízení v režimu 24 hodin / 7 dní v týdnu. To vše jsou důvody, proč je důležité spoléhat na kvalitní a prověřené komponenty z řad profi aplikací.

  

 

MOŽNÉ OBLASTI VYUŽITÍ

 

TRANSPORT, DOPRAVA A TELEKOMUNIKACE

      Silnice, dálnice, metro, tramvaje, vlaky, letiště, vodní cesty a další podobná místa zaznamenávají velký nárůst dopravních prostředků a množství lidí v nich. To s sebou nese zvýšenou potřebu lépe a přehledněji všechny systémy monitorovat a koordinovat při náhlých nestandardních situacích nebo výjimečných stavech.

  

DISTRIBUCE PLYNU, VODY a ENERGIÍ

      Růst poptávky po energiích a ostatních důležitých mediích nese zvýšené požadavky na efektivní postupy a řízení, což v mnoha případech souvisí s přehledným monitorováním a zobrazením aktuálních informací. V těchto odvětvích je velkoplošné zobrazení používáno ve spojení se SCADA systémy, které slouží ke sledování a řízení střediska distribuce. Obsluha musí mít nepřetržitý přístup k datům v reálném čase a musí vidět kompletní diagram sítí, potrubí nebo vedení včetně všech potřebných informací a naměřených hodnot.

 

 

 

BEZPEČNOST

 

      V posledních letech je kladen velký důraz na zvýšení bezpečnosti ve všech oblastech se zvýšeným počtem lidí. S nárustem bezpečnostních dispečinků a s tím spojených kamerových systémů vzniká požadavek na velkoplošné zobrazení pro krizová řízení a výjimečné stavy pro přehledné monitorování těchto situací.